Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

13.06.2023.

Valdība atbalsta pāreju uz pieciem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem

Šodien, 13.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ierosināto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformu, pārejot  no desmit atkritumu apsaimniekošanas reģioniem (AAR) uz pieciem – Dienvidkurzemes, Latgales, Viduslatvijas, Vidzemes un Ziemeļkurzemes AAR.

Reformas iedzīvināšanas mērķis ir nodrošināt ekonomiski pamatotu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver samērīgu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras un reģionā radīto atkritumu apsaimniekošanas balansu, saprātīgus atkritumu pārvadājumu attālumus no atkritumu rašanās vietām līdz sadzīves atkritumu poligonam. Līdz 2023.gada 30.decembrim atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības attiecīgajiem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem  izstrādās reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus, kuri veicinās atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpildi un ES struktūrfondu finansējuma piesaisti.

Ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam noteiktos mērķus, ir būtiski mazināt sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, samazinot minēto apjomu līdz 10 % 2035. gadā (pašreiz Latvijā tiek apglabāti apmēram 60% no radītajiem sadzīves atkritumiem), kā arī palielināt sadzīves atkritumu pārstrādi līdz 65% 2035.gadā (pašreiz Latvijā tiek pārstrādāti 44% sadzīves atkritumu). Prognozēts, ka  atkritumu dalītās vākšanas apjoms palielināsies, kas nosaka nepieciešamību attīstīt infrastruktūru, lai dalīti savākto pārstrādei derīgo materiālu novirzītu pārstrādei.

Ministrs Māris Sprindžuks: “Ar šo Ministru kabineta lēmumu mēs paužam uzticību pašvaldībām un, nosakot Atkritumu apsaimniekošanas reģionu teritorijas, mēs sagaidām, ka pašvaldības, izstrādājot Atkritumu apsaimniekošanas plānus piepildīs tās teritorijas ar saturu, lai mēs visi kopā sasniegtu atkritumu apsaimniekošanas mērķus.“

Jaunajos MK noteikumos paredzēts, ka turpmāk Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā būs iekļauta Daugavpils, Rēzekne, Aizkraukles, Augšdaugavas, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Varakļānu novads.

Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā būs Liepāja, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novada Nīkrāces, Raņķu un Rudbāržu pagasts, Skrunda un Skrundas pagasts, kā arī Saldus novads.

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilps Rīga, Jelgava, Ādažu, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novads.

Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā būs Jūrmala, Ventspils, Kuldīgas, Kuldīgas novada Alsungas, Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un Vārmes pagasts, kā arī Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Savukārt Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilps Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas un Valmieras novads.

Noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā - nākamajā dienā  pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.