Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

13.02.2024.

"CleanR Verso" turpina būvmateriālu atkritumu izvešanas akciju Rīgā un Pierīgā

Industriālo atkritumu apsaimniekotājs "CleanR Verso" turpina būvmateriālu atkritumu izvešanas akciju, līdz pat 2024.gada beigām aicinot Rīgas un Pierīgas gan iedzīvotājus, gan arī uzņēmumus izdevīgāk un videi draudzīgi atbrīvoties no šiem atkritumiem.

Piesakot 100 kubikmetru apjoma izvešanu, 8,5 kubikmetri tiks izvesti bez maksas. Akcijas nosacījumi attiecas uz Rīgā un Pierīgas teritoriju, kas atrodas 40 kilometru rādiusā ap šķirošanas laukumu "Nomales", Brīvnieku ielā 11, Stopiņu pagastā. Savukārt ārpus noteiktā rādiusa tika ieturēta maksa par katru nākamo nobraukto kilometru.

Šis piedāvājums gan neattiecas uz bīstamajiem būvniecības materiāliem, piemēram, tādiem, kas satur azbestu.

"Būvgružus, kas radušies ēku vai ceļu demontāžas laikā, būvniecības vai būvmateriālu ražošanas pārpalikumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tos jānodod licencētam būvmateriālu atkritumu apsaimniekotājam. Savukārt par nelikumīgu būvniecības atkritumu izvešanu draud naudas sods. Diemžēl Latvijā tā arvien ir problēma - būvgruži tiek nodoti nelicencētiem uzņēmumiem, kas mēdz tos izmest grāvmalā, mežā vai neatļauti uzglabāt savā teritorijā. Lai veicinātu videi draudzīgāku ieradumus, līdz gada beigām konteineru piedāvājam izvest bez maksas, ja kopējais projektā pieteikties apjoms sasniedz 100 kubikmetrus," saka Ugorenko.

Saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem 2022.gadā 46% no kopējiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem par pretlikumīgām darbībām ar atkrituma apsaimniekošanu tika uzlikti par darbībām bez atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Arī "CleanR Verso" un SKDS 2022.gadā veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji no būvgružiem ne vienmēr atbrīvojas videi draudzīgā veidā. Piemēram, 35% respondentu remonta un būvniecības atkritumus izmet kopējā sadzīves atkritumu konteinerā, 29% iedzīvotāju tos sadedzina, 19% - aizved uz poligonu būvgružiem paredzētajā konteinerā, 16% - aizved paši uz poligonu vai līdz uzņēmumam vai privātpersonai, kurus atraduši internetā vai pēc citu cilvēku ieteikumiem, 14% no tiem atbrīvojušies, izmantojot ceļa nostiprināšanai, bet 10% izmantojuši zemu (mitru) vietu aizbēršanai.

"Realitātē lielu daļu būvniecības atkritumu var pārstrādāt. Vidēji gada laikā atkritumu šķirošanas laukumā "Nomales" tiek nodots ap 160 000 tonnu atkritumu - būvgružu, lielgabarīta atkritumu, koksnes, stikla, asfalta un tamlīdzīgi. No tiem aptuveni 60% var pārstrādāt. "Nomalēs" tos sašķiro un pēc tam lielākā daļa pārtop atkārtoti izmantojamos materiālos - šķembās, augsnē un citos. Savukārt atkritumi, kurus pārstrādāt nevar, nonāk atkritumu noglabāšanas poligonos," skaidro Ugorenko.

Tikmēr 58% respondentu būvniecībā izmantotu pārstrādātus būvgružus. Savukārt 89% uzskata, ka otras dzīves došana būvgružiem ir būtiska un samazina dabas resursu izmantošanu.

"Klients, kas piesaka būvgružu izvešanu, pats var sākotnēji sašķirot būvgružus un ietaupīt vēl vairāk, piemēram, atsevišķi šķirojot akmeņus, ķieģeļus un dzelzsbetona daļas, nodalot koksni lielos daudzumos, kā arī atsevišķi liekot stikla rūtis un rāmjus," iesaka Ugorenko.

"CleanR Verso" rīkotās būvgružu akcijas nosacījumi attiecas uz visu Rīgu un Ropažu novadu, daļu Jūrmalas (līdz Mellužiem (ieskaitot)), kā arī daļu Mārupes, Ādažu, Ķekavas, Olaines, Ogres un Salaspils novada. Savukārt ārpus noteiktās 40 kilometru zonas maksa par katru nobraukto kilometru, kas kopā, braucot abos virzienos, pārsniegs 80 kilometru robežu, būs 2,55 eiro (tiks aprēķināta no 81. kilometra).

Būvgružu izvešanu akcijā var pieteikt, rakstot uz santa.vaivoda@cleanrverso.lv vai rihards.presis@cleanrverso.lv.

VVD tīmekļa vientē www.vvd.gov.lv var pārliecināties, vai uzņēmumam, kas piedāvā būvgružu izvešanas pakalpojumu, ir dienesta izsniegtā atļauja darboties ar būvniecības atkritumiem. Meklētājā jāievada uzņēmuma nosaukums un darbības kods - 170904.

@CleanR Verso, 12.02.2024.