Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!

Sadzīves

Papīrs un kartons

Papīrs, kartons (makulatūra - avīzes, kartona kastes, grāmatas, žurnāli, brošūras u.c.)

Papīrs un kartons kopējo sadzīves atkritumu plūsmā ieņem vienu no galvenajām vietām, pat līdz 40% no kopējā sadzīves cieto atkritumu apjoma.

Papīrs tiek ražots no celulozes šķiedrām, kurām pievienotas vairākas ķīmiskās vielas, kas nosaka papīra īpašības un kvalitāti, kā arī ķimikālijas celulozes balināšanai. Bez šķiedrām un ķīmiskajām piedevām celulozes un papīra ražošanā nepieciešams arī liels daudzums enerģijas un ūdens. Papīra izgatavošanai nepieciešamo celulozi mūsdienās iegūst no koksnes vai izdala no makulatūras.

Galvenās izejvielas celulozes iegūšanai ir atjaunojamie resursi (kokmateriāli) un ūdens. Ražošanas procesa un produkta kvalitātes uzlabošanai papīra ražošanā tiek izmantotas dažādas piedevas. Savukārt, lai iegūtu kvalitatīvu iespiedpapīru celuloze ir jābalina.

Celulozes un papīra ražošanas ietekme uz vidi

Celulozes un papīra rūpniecībā vides piesārņojums galvenokārt rodas no celulozes sagatavošanas un balināšanas procesiem. Gaisā tiek emitēti sēru saturoši savienojumi – no 0,5 līdz 30 kg/t; slāpekļa oksīdi – no 1 līdz 3 kg/t, gaistošie organiskie savienojumi – 15kg/t, putekļi – 75-150 kg/t. Savukārt notekūdeņi var tikt piesārņoti ar hloru saturošiem savienojumiem, slāpekļa un fosfora savienojumiem, dažādiem organiskiem savienojumiem, smagiem metāliem. Ja balināšanas procesos neizmanto hlora savienojumus, tad veidojas melnie atsārmi.

Otrreizēji pārstrādātā papīra ražošanā ietekmi uz vidi, galvenokārt, izraisa emisijas ūdenī, cietie atkritumi (it īpaši, ja tiek izmantota krāsas attīrīšana ar skalošanas metodi kā to dara, piemēram, salvešu papīra ražotnēs) un emisijas atmosfērā. Emisijas atmosfērā pārsvarā saistītas ar enerģijas ražošanu, sadedzinot fosilo kurināmo elektroenerģijas ražošanas iekārtās. Lielākā daļa otrreizēji pārstrādātā papīra ražotņu ir apvienotas ar papīra ražošanu.

Vienas tonnas celulozes masas iegūšanai nepieciešamas apmēram 3,5 tonnas koksnes. No tās var izgatavot apmēram 1 tonnu biroja papīra. Tikpat daudz jauna biroja papīru iegūsim, ja savāksim un pārstrādāsim apmēram 1,3 tonnas makulatūras. Turklāt otrreizējai papīra pārstrādei nepieciešams par apmēram 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens.

Atkārtoti pārstrādājot 1 tonnu papīra, saglabāsim neskartus apmēram 14-18 kokus. Meži ir ne tikai dabas resursi. Tie ir Zemes zaļās plaušas, tie uzņem ogļskābo gāzi. kuru izelpojam, un ražo mums skābekli. Vidēja izmēra koks gadā absorbē aptuveni 6 kg ogļskābo gāzi (CO2). Mežs darbojas arī kā klimata regulators. Tas uzsūc un aizkavē pārlieku lielu mitrumu, bet sausumā dod veldzi. Mežs pasargā mūs no putekļiem. Mežā atrod sev mājvietu – augi, kukaiņi, puķes, zvēri, putni, u.c. Lai izaugtu koks, nepieciešami apmēram 25 – 40 gadi.

Pārstrādājot papīru samazinām arī klimatu izmaiņu veicinošo gāzu CO2 – par 900 g./kg, kā arī N02, SO2 emisiju gaisā, ūdens piesārņošanu ar hlora savienojumiem no balināšanas iekārtām.

Papīra un kartona pārstrāde

Papīra atkritumus var viegli pārstrādāt un dabā tie viegli noārdās (biodegradējas).

Papīru vai tā izstrādājumus, kas derīgi otrreizējai pārstrādāšanai, sauc arī par makulatūru piemēram: avīzes, kartona kastes, grāmatas, žurnāli, brošūras un citi papīra un kartona izstrādājumi.

Turpretī atkritumos nonākušais papīrs un kartons nav viendabīgs, tādēļ tā atkārtota pārstrāde ir iespējama, ja to sašķiro pa veidiem. Liela uzmanība jāpievērš arī tam, lai papīrs nebūtu piesārņots ar pārtikas produktu paliekām, metāla un koka piejaukumiem, aizsargpārklājumu (vaska, polimēra) u.c., jo tad papīra pārstrāde kļūst darbietilpīgāka.

No pārstrādājamā papīra otrreizējā ražošanā iegūst dažādus ikdienā lietojamus papīra izstrādājumus – avīzes, salvetes, biroja papīru un tipogrāfijas papīru, aploksnes, kartona kastes, ietinamo papīru, tapetes, olu paliktnīšus, siltumizolācijas vati u.c. produkciju.


Parādīt kartē pieņemšanas vietas
Ziņas
 • Līdz ar sezonas maiņu “CleanR” aicina nodot četras vieglā automobiļa riepas bez maksas
 • Sešās Latvijas pilsētās Elektrosestdienas akcijā varēs bez maksas nodot nolietoto elektrotehniku
 • Ropažu novadā trīs sestdienas pēc kārtas notiks Tīrmājas akcija
 • "CleanR Verso" turpina būvmateriālu atkritumu izvešanas akciju Rīgā un Pierīgā
 • Akcijā aicina pieteikt koka atkritumu izvešanu bez maksas
 • Jaunieši izstrādā idejas kā paildzināt apģērba mūžu
 • No 2024. gada bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošana būs obligāta; bio atkritumiem samazināts tarifs
 • Jūrmalā 16. un 17. decembrī Tīrmājas akcijā aicina bez maksas nodot elektrotehniku un tekstilu
 • 29. oktobrī Tīrmājas akcija notiks Jūrmalā
 • 14.oktobrī Carnikavas pagastā notiks Tīrmājas akcija
 • Rīgā un Pierīgā aicina iedzīvotājus bez maksas nodot nolietotās vieglo automobiļu riepas
 • Atklāts Latvijā pirmais būvgružu un būvmateriālu apmaiņas punkts "CleanR Verso" šķirošanas laukumā "Nomales"
 • 16. un 17. septembrī Tīrmājas akcija tiks organizēta Jūrmalā
 • Ropažu novadā trīs sestdienas pēc kārtas notiks Tīrmājas akcija
 • Talsu novada iedzīvotāji 16.septembrī bez maksas var atbrīvoties no sev nevajadzīgās elektrotehnikas
 • Valdība atbalsta pāreju uz pieciem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem
 • CleanR un “Zaļā josta” uzsāk iniciatīvu Tīrmājas dienas – bezmaksas elektrotehnikas un tekstila savākšanu Rīgā un Jūrmalā
 • No 27.aprīļa līdz 31,maijam bezmaksas vieglās automašīnas riepu nodošanas iespējas Rumbulā, Siguldā, Liepājā un Daugavpilī
 • Inčukalnā atklās jaunu šķiroto atkritumu laukumu pie dzelzceļa stacijas
 • Pie tirdzniecības centra “Rīga Plaza” līdz 23.aprīlim norit nolietoto auto riepu utilizācijas akcija
 • Sākusies nevajadzīgu un bojātu spoguļu utilizēšanas akcija
 • Elektrosestdienā Rīgas, Jelgavas un Tukuma iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas utilizēt nederīgās elektroiekārtas
 • Bezmaksas būvgružu nodošanas akcija poligonā “Janvāri”
 • Remonts un būvniecība rada būvgružus! Kas ir būvniecības atkritumi, kā ar tiem pareizi rīkoties un kur tos pareizi utilizēt  
 • Nolietoto riepu pārstrāde ir būtiska, turklāt fiziskām personām – bez maksas
 • BEZMAKSAS nolietoto sadzīves elektroiekārtu savākšanas akciju Rīgas Pilsētas Zemgales priekšpilsētā 10.septembrī
 • Rīgas pašvaldība no 10.septembra līdz 22. oktobrim vienpadsmit Rīgas apkaimēs organizēs bīstamo sadzīves atkritumu nodošanas mobilitātes akciju
 • Rīgā komersantiem jānodrošina atkritumu šķirošana pie tirdzniecības vietām, degvielas uzpildes stacijām  un pašapkalpošanās automazgātavām
 • Atkritumu šķirošanas ceļvedis Rīgai
 • SKAIDROJOŠAIS BUKLETS PAR BŪVGRUŽU APSAIMNIEKOŠANU
 • Bezatbildīgas rīcības dēļ likvidēs šķiroto atkritumu laukumu Medemciemā
 • Paziņojums par paredzētās darbības «Jaunu apglabāšanas šūnu izveide, būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona «Getliņi» teritorijā Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Ropažu novada Stopiņu pagastā» ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
 • Rīgā pieaugs nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus
 • Mājsaimniecībā radīto atkritumu dedzināšana ir stingri aizliegta – atgādina Valsts vides dienests
 • Uz nenoteiktu laiku slēgts Meliorators J EKO line šķirošanas laukums Jūrmalas 23.km
 • Apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi tekstilmateriālu un sadzīves bīstamo atkritumu dalītai vākšanai
 • Dienvidkurzemes novadā atkritumu poligonā Ķīvītes" atver lietotu mantu apmaiņas punktu
 • 9. oktobrī visos Carnikavas pagasta ciemos «Eko dienu» ietvaros vāks elektrotehniku un spuldzes
 • “BN Kurši” tirdzniecības vietās Rīgā un Pierīgā iedzīvotājiem tiks nodrošināta bezmaksas iespēja nodot nolietotas elektroiekārtas pārstrādei
 • VARAM tiešsaistes seminārā informēs par izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā
 • Septembra sestdienās iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas utilizēt nederīgās elektroiekārtas, saņemot balvas
 • No 1.līdz 31.augustam iespēja pieteikt nolietoto elektroiekārtu izvešanu par brīvu Ziemeļvidzemes reģionā
 • Nepiemēroti izmestas elektroiekārtas kaitē videi un apdraud cilvēku veselību - un kur nodot nolietotās elektroiekārtas?
 • Jelgavniekiem jāslēdz jauni līgumi par atkritumu apsaimniekošanu
 • Rīgas pašvaldība veidos astoņus šķiroto atkritumu savākšanas laukumus
 • Vēlreiz par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem - ko drīkst mest?
 • Ko darīt, ja atkritumu konteiners nelāgi ož
 • Ikšķilē uzstādīti konteineri tekstila, rotaļlietu, somu un jostu izstrādājumu ziedošanai
 • Apstiprināts jaunais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam
 • Izveidota digitāla karte ar atkritumu šķirošanas punktiem Rīgā
 • VARAM: nepieciešams veidot spēcīgus atkritumu apsaimniekošanas reģionus
 • Informācija par Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pirmajiem trim mēnešiem
 • Rīgā ir uzstādītas unikālas cigarešu izsmēķu savākšanas / balsošanas tvertnes
 • Ogres namsaimnieka pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju īpašnieki sākot ar 1. septembri, par lielgabarīta atkritumu savākšanu būs atbildīgi katrs pats
 • SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “”Piejūra”" aicina neievietot dalīti vāktā iepakojuma konteineros dažādus iepakojumus, kam nav realizācijas iespēju
 • Lietotu apģērbu/apavu pieņemšanas un nodošanas vietas Rīgā
 • Līvānos turpmāk piemēros simbolisku maksu par autoriepu nodošanu
 • Paplašinās tekstila šķirošanas iespējas - pie sešiem Rimi veikaliem  uzstādīti konteineri tekstila šķirošanai
 • Varēs ziedot pārtiku - tādejādi samazināsies pārtikas atkritumi
 • Kur ziedot nevajadzīgas, bet vēl labas drēbes
 • Dodoties uz "Getliņu" poligonu, iedzīvotājiem turpmāk būs jānorāda atkritumu veids un novads, no kura tie nāk
 • EP vienojas, ka līdz 2025.gadam jāpārstrādā vismaz 55% mājsaimniecību un uzņēmumu radīto sadzīves atkritumu
Noderīgas saites